Hoppa till innehåll

Vi sköter din grundläggning
Från start till mål

Vi bistår med allt från idé, design, konstruktion, projektledning, arbetsledning och utförande. Vi är specialister på lösningar inom stödkonstruktioner.

Beställare

Här hittar ni mer om våra tjänster som riktar sig mot er som beställare - för, helt ärlig, vi förstår att alla inte brinner för grundläggning som vi gör.

Konstruktörer

Är du konstruktör? Brinner du för att ta fram underlag och sköta administarationen kring era projekt? Inte? Då ska du kika här!

Entreprenörer

Har ni ett projekt som är lite speciellt? Behöver ni stöttning på annan ort? Saknar ni manskap? Vi kan hjälpa till!

Beställare

Vi bistår beställare i grundläggningsprojekt med allt från idé till färdig produkt. Vi föreslår design och olika grundläggninsmetoder för ert projekt , vi tar fram kostnadsförlsag, mängdberäkningar och hjälper till med konstruktioner.

Vi sitter med i era projekt i allt från rådgivning vid problemställningar till att sitta on-site och driva projekten i mål. 

Konstruktörer

Vi förstår att ni som konstruktörer kanske inte riktigt hinner med allt så som ni önskar.

Det blir problem på arbetsplatser, entreprenören vill ändra lösningar, hinder dyker upp, konstruktionen behöver justeras, beställaren som vill veta vad det kommer kosta, vilka fördelar har de olika lösningarna och vad vad blir egentligen bäst för projektet i slutet?

Vi bistår med tjänster inom sammordning & projektledning, teknisktstöd, kostnads- och mängdberäkningar samt CAD.

Vi har också möjlighet att hjälpa till med beräkningar för svetsar och stålkonstruktioner om ni inte känner er riktigt hemma där.

Konstruktörer

Entreprenörer

Har ni fått ett nytt projekt? Grattis! Ligger det långt bort? Har ni fullt i pågående produktion? Ingen fara! Vi hjälper till med projektledning, platschef eller med arbetsledning.

Vi har personal för utförande, så som montörer, svetsare, operatörer och personal för kringarbeten så som provning och kontroll, t.ex provdragning av stag, visuell kontroll av svetsar. 

Med IWS kompetens så kan vi även bistå som svetsansvarig i era projekt, och hjälpa till med med framtagning av svetsplaner och wps:er, bland annat.

Vi drivs av våra värderingar

Vi drivs av en känsla av att saker alltid kan utvecklas. Vi är inte nöjda med att göra som vi alltid gjort. Vi vill framåt. Vi tror på att arbeta med standarder och regelverk i grunden, men att låta lokala projektförutsättningar, ihop med en samlad gemensamma kunskap, utforma tekniska lösningar, detaljer och arbetsgångar.

Vi bistår genom hela kedjan. Från projektering, till slutreglering. Det är vår DEAL.

Referenser

Ångfärjestationen

Nybyggnation av kajlinjen i centrala delarna av Helsingborg inför flytt av den gamla Ångfärjestationen. Arbetet var en del av de förberedande arbetena som gjordes inför utbyggnaden av en helt ny stadsdel i centrala Helsingborg. 

Byggherre: Helsingborgs stad
Vår roll: Platschef och Svetsansvarig

Tryckgrop

Tyckgrop vid ledningsomläggningar i centrala Göteborg. Vid utförande av de stora infrastrukturprojekt som utförs i Göteborg så pågår det samtidigt mycket ledningsomläggningar. Här har man lagt om både tryck-, dag- och spillledningar på ca 5m djup, och schaktat totalt 6,5m djupt – bara några meter från spårvägens dubbelspår. 

Byggherre: Göteborgs Stad 
Vår roll: Projektledning, CAD-stöd, Svetskonstruktion samt  Sammordning med geokonstuktörer. 

Pumpstation

Vid uppförande av ett nytt bostadsområde i Kvillebäcken på Hisingen har Stadsförvaltningen i Göteborg uppfört ett nytt dagis för invånarna. För att ta hand om avloppsvattnet har man även uppfört en ny pumpstation i direkt anslutning till det nybyggda dagiset. Schaktdjupet för pumpstationen var 7,5m något som ställde stora krav på utförandet och samordning mellan grundläggning, schakt och installation. 

Byggherre: Stadsförvaltningen Göteborg
Vår roll: CAD-stöd och Arbetsledning.

Låt oss hjälpa er i ert nästa grundläggningsprojekt!

Vi är övertygade om att vi kan skapa bättre förutsättningar för era projekt. 
Slå oss en signal och hör mer om vad vi kan bistå med!