Skip to content

Vi sköter din
grundläggning -
Från start till mål

Vi kan grundläggning

Vi bistår med allt från idé, design, konstruktion, projektledning, arbetsledning och utförande. Vi är specialister på lösningar inom stödkonstruktioner, förankringar och stålkonstruktioner – vi brinner för grundläggning.

Beställare

Här hittar ni mer om våra tjänster som riktar sig mot er som beställare oavsett vart i ledet som ni befinner er. Allt från tekniskt stöd vid projekteringar och utföranden till byggledning och granskningar av dokumentation.

Konstruktörer

Är du konstruktör?
Vi bistår med CAD tjänster så som uppritning av sponter och stål. Vi tar fram underlag och sköter projektledning.
Läs mer här om hur vi jobbar!

Entreprenörer

Har ni ett projekt som är lite speciellt? Behöver ni stöttning på annan ort?
Saknar ni manskap? Vi kan hjälpa till!

Vi drivs av våra värderingar

Vi drivs av en känsla av att saker alltid kan utvecklas. Vi är inte nöjda med att göra som vi alltid gjort. Vi vill framåt. Vi tror på att arbeta med standarder och regelverk i grunden, men att låta lokala projektförutsättningar, ihop med en samlad gemensamma kunskap, utforma tekniska lösningar, detaljer och arbetsgångar.

Vi bistår med engagemang genom hela kedjan. Från projektering till utförande och slutreglering. Det är vår DEAL.

Referensprojekt

Pumpstation

Uppförande av ett nytt bostadsområde i Kvillebäcken på Hisingen

Tryckgrop

Tyckgrop vid ledningsomläggningar i centrala Göteborg

Ångfärjestationen

Nybyggnation av kajlinjen i centrala delarna av Helsingborg inför flytt av den gamla Ångfärjestationen.

Låt oss hjälpa er i ert nästa grundläggningsprojekt!

Vi är övertygade om att vi kan skapa bättre förutsättningar för era projekt. 
Slå oss en signal och hör mer om vad vi kan bistå med!