Skip to content

Standarder och dess påverkan i projekt

Standarder och dess påverkan i projekt

SS-EN 1090-2

En genomgång av kraven från SS-EN 1090-2 och de olika utförande klasserna (EXC).

Låt oss hjälpa er i ert nästa grundläggningsprojekt!

Vi är övertygade om att vi kan skapa bättre förutsättningar för era projekt. 
Slå oss en signal och hör mer om vad vi kan bistå med!