Skip to content

Uthyrning

Uthyrning

Super Mega Brace

The Super Mega Brace is a high load capacity modular hydraulic bracing system.

MP150 Hydraulic Struts

The MP150 is a modular format medium-duty hydraulically activated strut.

MP250 Hydraulic Strut

The MP250 is a modular format high load capacity hydraulic strut combining the compressive strength.

MP60 Mechanical Strut

The MP60 is a modular format medium-duty mechanically adjustable strut.

MP750 Hydraulic Strut

The MP750 is a high load capacity strut and is capable of resisting design loads up to 11,000kN. 

Låt oss hjälpa er i ert nästa grundläggningsprojekt!

Vi är övertygade om att vi kan skapa bättre förutsättningar för era projekt. 
Slå oss en signal och hör mer om vad vi kan bistå med!