Skip to content

SS-EN 1090-2

En genomgång av kraven från SS-EN 1090-2 och de olika utförande klasserna (EXC). Vi går igenom kraven som ställs, vad har de för påverkan på entreprenaden (och entreprenören!) men vi kollar också på vilka möjligheter som finns i och med standarden – vilka krav kan du ställa på din beställare när de refererar till SS-EN 1090-2? Och du, räkna inte bort dig! Tillsynes små saker i beskrivningen av svetsar kan ha stor påverkan vid utförandet i projektet!

Kontakta oss för mera information och upplägg!

Låt oss hjälpa er i ert nästa grundläggningsprojekt!

Vi är övertygade om att vi kan skapa bättre förutsättningar för era projekt. 
Slå oss en signal och hör mer om vad vi kan bistå med!