Skip to content

Vi startade som ett resultat att det saknades kompetens över gränserna, mellan beställare och entreprenör, och många gånger tycktes konstruktörerna sitta i mellan och försöka samordna.
Vi upplevde att många personer fick lägga mycket av sin tid på att utföra arbeten som de egentligen inte hade vare sig tid eller intresse för.

Många beställare tyckte att grundläggning var ett nödvändigt ont, det var svårt att få förståelse för problematik som uppstod längst vägen, och man missade även många gånger små saker till entreprenören som hade gjort stor nytta för utgången av ett projekt.

Det saknades också praktisk kunskap hos många konstruktörer, man gjorde lösningar med detaljer som gör att framdriften inte blir optimerad väl på plats – även om man kanske har optimerat placering av de ingående komponenterna ur ett konstruktionsperspektiv. Arbetsmiljön för de killar och tjejer som fysiskt utförde arbetet blev många gången satta i andra hand – inte på grund av illvilja, utan snarare för att man inte riktigt hade koll på hur utförandet gick till rent praktiskt, i detalj.

På entreprenörssidan upplevde vi att många behövde stöttning i sina projekt, i allt från initiala skeden till under slutförandet när dokumentation ska samlas och paketeras – speciellt i projekt där statliga myndigheter sitter som byggherre, t.ex Trafikverket.

I detta föddes idén om att starta ett bolag som med en bred och samlad kompetens i allt från regelverk till utförande kan säkerställa att samarbeten över de olika disciplinerna blir smärtfritt, att byggherrar och beställare får önskad produkt samt att entreprenörer får det stöd som behövs för sina projekt – varesig det handlar om projektledning eller utförande så kan vi bistå och bringa mervärde i era projekt!

Därför är vi annorlunda

Vi jobbar utan prestige. Vi vill förändra och förbättra. Vi vill i stället för att se regelverk och föreskrifter som något jobbigt dra nytta av dem och använda dem till projektets fördel genom alla led. 

D

Delaktiga
Vi går in alla projekt till 100%. 
I samma stund som vi kliver in i våra kunders projekt är vi delaktiga i alla led. Vi åker inte med bara, vi jobbar aktivt med att hitta mervärde för våra kunder.

Vår långa erfarenhet av utförande, projektledning och standarder öppnar nya dörrar för våra beställare. 

E

Engagerade
Vi är engagerade i allt vi gör. Om det så handlar om att ta fram kostnadsuppskattningar för ett projekt, eller kapa spont. Oavsett insats så är vi engagerade i de vi gör. Vi tror att engagemang föder framgång och lyckade samarbeten. 

Låt vårt engagemang bli ert. 

A

Ansvarstagande
Ibland blir det fel. Vi alla har råkat ut för det och det är nog inget som någon tycker om. Men när det blir fel så handlar det om att ta ansvar, och på bästa sätt – oftast i vår värld – ta de bästa besluten för projekten och kunderna. 

Ansvar för oss betyder att vi står för våra handlingar. Vi ser det som en självklarhet. 

L

Ledande
Vi strävar hela tiden efter att vara ledande i vårt fält.

Vi håller vår utrustning uppdaterad, allt från datorer och mjukvara, till utrustningen i våra servicebilar. 

Vi utvecklar maskinparken i vår verkstad och bygger egna lösningar på problem som hela branschen länge har kämpat med. Vi jobbar hela tiden för att utvecklas.