Hoppa till innehåll

Om oss

Vår historia

Planerna för bolaget började för många år sedan, men det dröjde fram tills 2017 innan bolaget registrerades.

Vi startade som ett resultat att det saknades kompetens över gränserna, mellan beställare och entreprenör, och många gånger tycktes konstruktörerna sitta i mellan och försöka samordna.
Vi upplevde att många personer fick lägga mycket av sin tid på att utföra arbeten som de egentligen inte hade vare sig tid eller intresse för.

Många beställare tyckte att grundläggning var ett nödvändigt ont, det var svårt att få förståelse för problematik som uppstod längst vägen, och man missade även många gånger små saker till entreprenören som hade gjort stor nytta för utgången av ett projekt.

Det saknades också praktisk kunskap hos många konstruktörer, man gjorde lösningar med detaljer som gör att framdriften inte blir optimerad väl på plats – även om man kanske har optimerat placering av de ingående komponenterna ur ett konstruktionsperspektiv. Arbetsmiljön för de killar och tjejer som fysiskt utförde arbetet blev många gången satta i andra hand – inte på grund av illvilja, utan snarare för att man inte riktigt hade koll på hur utförandet gick till rent praktiskt, i detalj.

Vi upplevde också att många entreprenörer, små som stora, behövde stöttning i olika skeden i sina projekt. Vissa saknade personal vid sjukfrånvaro, andra behöver stöttning för att driva projekt som är lite större än vad de är vana vid, några behöver hjälp med montörer, svetsare och personal som har specialkunskaper inom just grundläggning.

I detta föddes idén om att starta, och bli en tjänsteleverantör som kan erbjuda både spetskompetens inom grundläggningstjänster, likväl som inneha en bred kompetens för samordning och projektledning.

Vi är övertygade om att vi kan bidra till mervärde i era projekt!

Därför är vi annorlunda

Vi jobbar utan prestige. Vi vill förändra och förbättra. Vi vill i stället för att se regelverk och föreskrifter som något jobbigt dra nytta av dem och använda dem till projektets fördel genom alla led. 

D

Delaktiga

E

Engagerade

A

Ansvarstagande

L

Ledande

Emil Sykkö