Skip to content

Pumpstation

Projekt:

Plats:

Kvillebäcken, Hisingen

Byggherre:

Stadsförvaltningen Göteborg

Vår roll:

CAD-stöd och Arbetsledning

Vid uppförande av ett nytt bostadsområde i Kvillebäcken på Hisingen har Stadsförvaltningen i Göteborg uppfört ett nytt dagis för invånarna. För att ta hand om avloppsvattnet har man även uppfört en ny pumpstation i direkt anslutning till det nybyggda dagiset. Schaktdjupet för pumpstationen var 7,5m något som ställde stora krav på utförandet och samordning mellan grundläggning, schakt och installation.